Zirve 2019

ZİRVEDE BULUŞALIM

Türkiye İMSAD olarak, sektörün en büyük etkinliklerinden biri kabul edilen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde, 9’uncu kez tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda; verimliliğin temel taşları olan maliyet, hız ve karlılık gibi kavramların yerine geçen teknoloji, inovasyon, lojistik, AR-GE ve insan unsuru, etkin bir rekabet ortamının en önemli parametreleri olarak görülüyor.  Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de verimliliğin tam kalbinde, dijital dönüşüm ve insan faktörü yatıyor. Çünkü geleneksel yöntemler, geleceğin önündeki tahmin edilmesi en kolay şifre olarak yer alıyor. Yeni dünya; dijitalleşme ve insan işbirliğinin yaratacağı şifre ile insanın tasarlama, programlama, kontrol etme, yönetme yetilerinin yanına dijital dünyanın hız, düşük maliyet, çevre dostu yaklaşım, performans, kaynak tasarrufu, üretim esnekliği ve optimum verimliliğini katarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

Her saniye yeni teknolojilerin geliştirildiği bir dünyada, inşaat sektörü Endüstri 4.0 ile operasyonel işlemleri siber ve fiziksel sistemlerle hızla takip ediyor, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturuyor, geliştiriyor, değiştiriyor, her bir veriyi eksiksiz toplayarak izliyor ve analiz ediyor. Kararları tek bir merkeze bağımlı olmaktan kurtarıp tüm süreçte optimum verim alınmasını mümkün hale getiriyor.

Dijital değişimin ve getirdiklerinin yadsınamaz gerçekliği, inşaat sektörünün de artık olmazsa olmazı. Sektörümüzün, insan aklının doğru kullanımının beden gücü yerine beyin gücüne dayalı çok daha verimli bir sistem olduğunu artık tamamıyla kabul etmesi gerekiyor. Başka bir ifadeyle inşaat sektöründe rekabetin en önemli başlıklarını dijital dönüşüm, yönetim anlayışı ve çalışanın dönüşümü oluşturuyor. Bu nedenle 9’uncu zirvemizin temasını  “Rekabetin Şifreleri: Dijitalleşme & İnsan” olarak belirledik. Paydaşlarımıza en yüksek değeri katmak ve rekabet ortamında doğru stratejileri belirleyip, haksız rekabetin önüne geçerek beraberliği sağlamak ve böylece daha sağlıklı ekonomik bir büyümenin yollarına ışık tutmak adına 2019 yılında İstanbul’da bir araya geleceğiz.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinin başında gelen inşaat malzemesi sanayisi ve inşaat sektörünün her yıl heyecanla beklediği 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…