Asım Barlın

Başkan, TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu

Asım Barlın, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra 1978 yılında Gümrük Müşaviri oldu ve aynı yıl gümrük müşavirliği hizmetleriyle birlikte dış ticaret lojistiği de yapan Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş’yi kurdu. 1992-1994 yıllarında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanlığını, 1993-1996 yıllarında İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğini ve İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdü. 40 yılı aşkın süredir gümrük müşavirliği yapan Asım Barlın dış ticaret lojistiği faaliyetlerinin yanı sıra, konusunda pek çok derleme ve makaleler yazdı. 1996 yılında kullanıma sürdüğü “Türk Gümrük Sistemi” adlı çalışması ile gümrük tarife istatistik pozisyonları bazında ülkemizdeki tüm mevzuatın elektronik ortama taşınmasını sağladı. 2017-2019 yıllarında Etik İtibar Derneği Başkanlığı yapan Asım Barlın halen TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Gurubu Başkanlığı yapıyor. Zirvede “Sınırsız Ticaret” başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirecek olan Asım Barlın yoğun inşaat faaliyetleri yüklendiğimiz ülkelerde, inşaat malzemelerine dönük ticaret merkezlerinin açık fuar olarak tesis edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve “İnşaat malzemeleri çeşitliliği ve ambalajlı veya ambalajsız taşınması ile oldukça farlılıklar, standartlar içeren ve başlı başına uğraş gerektiren bir uzmanlık işidir” diyor.

Aslıhan Aydınlık

Sözcü, Marka Koruma Grubu

Aslıhan Aydınlık, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümün’den mezun olduktan sonra Ernst and Young Finansal Denetim firmasının Türkiye ofisinde Finansal Denetmen olarak iş hayatına başladı. Türkiye Ernst&Young ofisinde danışmanlık hizmetlerinin yapılanması aşamasında İnsan Kaynakları Danışmanlık bölümünün kurulması ve yönetilmesi görevini üstlendi. Eş zamanlı olarak Ernst&Young Türkiye ofisinin kurumsal iletişimini de yürüttü. Microsoft Türkiye ofisinin ilk İnsan Kaynakları Müdürü olarak danışmanlıktan müşteri tarafına geçen Aslıhan Aydınlık, Aventis Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak kurumsal hayatını noktaladı ve 2004 yılında Kare İnsan Kaynakları Danışmanlık firmasını kurdu.  2018 yılından beri marka ihlalleri konusunda kamuoyu nezdinde farkındalık projeleri yürüten özel şirket inisiyatifi Marka Koruma Grubu’nun Sözcüsü olarak görev yapan Aslıhan Aydınlık zirvede “Yurtdışı pazarlarında Çin’den sonra 2. sırada sahte taklit ürün üreten ülke olarak Türkiye algısı ve bu algının yurtdışı pazarlarına ihracat yapmak, markalamak isteyen KOBİ’lere verdiği zararlar” ile “Türkiye’de sahte kaçak taklit piyasası ve alınması gereken önlemler” konuları hakkında konuşacak. 

Dennis Nordli Hansen

BIM FM Uzmanı, Dalux

Son 5 yıldır hem özel hem de kamu sektörü için BIM ve dijital inşaat konularında çalışan Dennis Nordli Hansen bugün, özellikle İskandinav ülkelerinde, BIM’i kullanan 10 milyon metrekarenin üzerinde müşteriden sorumlu. Müşterilerin yazılım sistemlerinin hem uygulamasını hem de bakımını yapan Dennis Nordli Hansen’in günlük olağan işleri arasında, inşaat ve tesis yönetimi ile ilgili olarak BIM modellerinin kullanılması konusunda danışmanlık da yer alıyor.

Zirvede, inşaat sektöründe BIM ve sanal gerçeklik konuları hakkında konuşacak olan Dennis Nordli Hansen, hem şantiyedeki organizasyonda hem de binanın son kullanıcıları için değer yaratacak şekilde BIM’in nasıl kullanılacağına odaklanacak ve Avrupa çapında projelerde BIM kullanarak projelere nasıl değer kattıklarını anlatacak.

Feyyaz Ünal

Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Feyyaz Ünal, çalışma hayatına ARGE Danışmanlık’ta Yönetim Danışmanı olarak başladı. 2006 yılından bu yana Batı Anadolu Grubu’nda İcra Kurulu Üyesi olarak çalışan Feyyaz Ünal, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra TİM Sektörler Konseyi Üyesi, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İnşaat malzemeleri üreticilerinin ülkemiz ihracatının önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirten Feyyaz Ünal, ürünlerin çoğunun benzer olması nedeniyle fiyat rekabetinin ön plana çıktığına dikkat çekiyor ve “Birçok pazarda tek başımızayız ve kendi kendimize rekabet ediyoruz. İç pazarda yaşadığımız rekabetle ilgili sorunları yurtdışına taşımamamız lazım” diyor. Zirvede günümüzde değişen rekabet tanımlarına değinecek olan Feyyaz Ünal şunları söylüyor “Gelecekte, hızlı karar alabilen, krizlerden minimum düzeyde etkilenen, karar mekanizmasının doğru işlediği, pazarı iyi gözlemleyen, talep ve ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilen yapılar kazanacak.”

Dr. M. Fevzi Toksoy

Yönetim Kurulu Üyesi, TEID

Rekabet hukuku, rekabet iktisadı ve ticaret politikası savunma araçları üzerine uzmanlaşan Dr. M. Fevzi Toksoy 1995 yılından beri profesyonel olarak bu alanlarda hizmet veriyor. 2003’ten beri kurucularından olduğu ACTECON firmasında faaliyetlerine devam eden Dr. M. Fevzi Toksoy, Rekabet Kurumu nezdinde birçok rekabet soruşturmasında, Ticaret Bakanlığı nezdinde ise birçok damping ve telafi edici vergi soruşturmasında temsilci sıfatıyla yerli ve yabancı şirketlerin savunmalarında görev aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Anabilim Dalı’nda AB Rekabet Hukuku alanında doktora unvanını alan Dr. M. Fevzi Toksoy halen TEİD-Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile TÜSİAD Üyeliğini sürdürüyor. Şirketlerin rekabet hukukuna uyumu ve rekabet kültürünü içselleştirmelerinin önemine inanan Dr. M. Fevzi Toksoy, gerçek bir rekabet ortamının güçlü oyunculardan oluşan endüstriler yaratacağına ve bunun da ülkemizin global rekabetteki gücüne yansıyacağı gerçeğini savunuyor. Dr. M. Fevzi Toksoy zirvede, ihracatın artırılması amacıyla aktörlerin içerisine girdiği fiyat rekabetlerini, bir sektördeki oyuncular arasındaki “ihracat stratejilerini yakınlaştırma” çabalarının olumlu ve olumsuz yönlerini rekabet hukuku, ticaret politikası savunma araçları ve etik çerçeveden katılımcılarla paylaşacak.

Fikret Sebilcioğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Uluslararası Şeffaflık Derneği

1993’ten beri iş süreçlerinin yapılandırılması ve iyileştirilmesi, muhasebe ve finansal raporlama, iç kontrol ve iç denetim mekanizmalarının yapılandırılması, adli muhasebe ve suistimal denetimleri ile iş etiği ve uyum alanlarında çalışan Fikret Sebilcioğlu, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık Firması’nın Yönetici Ortağı olarak görev yapıyor. Etik ve İtibar Derneği ile Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği Danışma Kurulu Üyesi olan Fikret Sebilcioğlu’nun ilgilendiği alanlarda birçok makale ve blog yazıları bulunuyor. Şirketlerin gelecek nesillere taşınabilmesi, sert ve haksız rekabet ile mücadele edebilmesi ve rakiplerinin bir adım önüne geçebilmesi, sermaye çekebilmesi ve sağlam iş ortaklıkları kurulabilmesinin temelinde iş etiği, uyum ve itibar gibi kavramların ön planda olduğuna inanan Fikret Sebilcioğlu, bu kavramların gerektirdiği alt yapıları kuranların geleceğe sağlam adımlar ile ilerleyeceğinin altını çiziyor. Zirvede “Rekabeti Bozanlar- Maverik Sendromu” başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapacak olan Fikret Sebilcioğlu iş etiği ve uyum konularının bir slogan olmadığını, etkin bir şekilde uygulandığında somut olarak şirketlerin kârını ve kazandığı parayı arttıran unsurlar olduğunu da anlatacak.

Lars Chr. Fredenlund

Lars Chr. Fredenlund

coBuilder firmasının kurucusu Lars Chr. Fredenlund, 1997’den beri maliyet düşürme, yeşil inşaatlar ve daha verimli satın alma gibi konulara dijital inovasyonu entegre etmek için sektörle içi içe çalışıyor. buildingSMART International Leadership group for IFD üyesi olan Fredenlund’un ayrıca Norveç İnşaat Malzemeleri Derneği Sözlük Kurulu üyeliği bulunuyor. Avrupa’daki birçok dijital inşaat girişimi çalışmasında yer alan Fredenlund, CEN/ISO’da geliştirmesi süren BIM standardizasyon çalışmalarına coBuilder CEO’su olarak yoğun bir şekilde katılım gösteriyor. Zirvede inşaat sektöründe bilginin daha iyi yönetimi konusunda görüşlerini paylaşacak olan Fredenlund şunları söylüyor: “Avrupa inşaat sektörü dijital dönüşümün gerekliliğinin farkına varmaya başladı. Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda BIM stratejilerine yönelik uygulamalar görülüyor. Dijitalleşen Avrupa Pazarından çıkarılan dersler ve bina ile altyapı tasarımında, inşasında ve işletmesinde değişimi getirecek olan yaklaşan BIM standartlarından Bütün tarafları etkilenecek.

Mark Baldwin

CEO, Digital Insights

2005’ten beri Avustralya, Orta Doğu ve Avrupa’daki büyük ölçekli, karmaşık projelerin tasarım ve yapımı kapsamında BIM uygulamalarında yer alan ve konusunda uzman olan Mark Baldwin, Digital Insights’ın CEO’luğunun yanı sıra, buildingSMART İsviçre Yönetim Kurulu Üyeliği ile buildingSMART International Building Room Yürütme Kurulu Üyeliğini sürdürüyor. BIM’in ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimi ile ilgilenen Mark Baldwin, CEN BIM çalışma grubunun (CEN / TC 442 WG 3) irtibat noktası olmakla birlikte buildingSMART profesyonel sertifikasyon programının uluslararası koordinatörü olarak görev alıyor. 2018 yılında, BIM Manager adlı kitabı Almanca olarak Beuth Verlag tarafından yayınlanan Mark Baldwin’in bu kitabı inşaat yönetimi alanında en çok satanlar arasına girdi. Zirvede inşaat endüstrisinin dijitalleşmesi için standart belirleme konusunda bir sunum yapacak olan Mark Baldwin “buildingSMART Profesyonel Sertifikasyon programı, endüstri profesyonellerimizin bu standartları kendi çalışmalarına entegre etmek için ihtiyaç duydukları beceri ve yeterliliklere sahip olmalarını sağlayacak ileri düzeyde bir girişimdir” diyor.

Prof. Dr. Mehmet Sami Kılıç

Ülke Direktörü, Turner International

12 yılı aşkın süredir Turner’da çalışan Mehmet Sami Kılıç, halen Ülke Direktörü olarak Türkiye’deki projeleri yönetiyor. Şirketin proje yönetim sisteminden ve global vizyonundan ödün vermeyerek yerel sektördeki proje yönetim anlayışının gelişmesi için çalışmalar yapan Mehmet Sami Kılıç, çeşitli karma kullanımlı yapı projelerinin yanı sıra diğer büyük ölçekli proje, ticari proje, hastane/klinik, sağlık merkezi ve ofisleri başarıyla tamamlayarak sektörde 20 yılı aşkın üst düzey yönetim deneyimine sahip. Yüksek lisansını Nortwestern University’de Proje Yönetimi alanında yapan Mehmet Sami Kılıç, ayrıca Georgetown University’de de Proje Yönetimi konusunda eğitim almış bir LEED Akredite profesyonelidir. Başta ABD, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki Turner projelerine liderlik eden Mehmet Sami Kılıç’ın sorumlulukları; inşaat öncesi yönetiminden proje teslimine kadar bir ya da daha çok projenin tüm aşamalarında rehberlik etmeyi, yönetmeyi, koordinasyon sağlamayı ve şirketin Türkiye’deki sosyal sorumluluk projelerini de yürütmeyi içeriyor. Zirvede dış ticarette daha rekabetçi olabilmek için müşavirlik sektörünün önemine değinecek olan Mehmet Sami Kılıç şöyle diyor “İnşaat sektöründe de sınırsız ticaret yapabilmek için çözmemiz gereken sorunlar var. Öncelikle inşaat firmalarımızın sadece belli coğrafyalarda çalışabilmesi / tercih edilmesi konusu irdelenmeli. Global lider bir marka olan firmamızla bizler, batı dünyasına da entegre olması konusunda yardımcı olacak çalışmaları Türkiye’de uygulayarak bu sektöre destek oluyoruz.”

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

Yönetim Kurulu Başkanı, Lojistik Derneği

1983-2006 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Üyesi, 2006-2010 yılları arası Okan Üniversitesi’nde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı olarak görev alan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi (Engineering Management) isimli Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı Kurucu Koordinatörlüklerini yaptı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, 2001 yılında Lojistik Derneği’nin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürüyor. Prof. Dr. Mehmet Tanyaş 2005’te Ulaştırma Bakanlığı için hazırlanan “Türkiye Ulaştırma Ana Plan Stratejisi” Çalışmasının Lojistik Grup Başkanlığını yürüttükten sonra İstanbul Metropolitan Alan Kentsel Tasarım Lojistik Grubu’nda ve 2006’da KALDER Tedarik Zinciri Yönetimi Kıyaslama Grup Projesinde Danışman olarak görev yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyi için “Türkiye Lojistik Master Planı için Strateji Belgesi” hazırlama ekibinde, “İstanbul Lojistik Ana Planı (İSTLAP)” projesinde eş koordinatör olarak ve “Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP)” projesinde çalıştı. Zirvede dış ticarette lojistik ve tedarik zinciriyle ilgili konulara değinecek olan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş şunları söylüyor “Ticaret olmadan lojistik olmaz, lojistik olmadan ticaret olmaz. Sınırsız ticaret mükemmel seviyeye getirilmiş lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gerektirir. Müşteri hizmet düzeyini artırırken lojistik maliyetleri düşürmemiz gerekmektedir.”

Prof. Dr. Melih Bulu

Başkan, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu

Rektör, İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Özel sektörde TUSAŞ’da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G’de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Prof. Dr. Bulu; Boğaziçi, İstanbul Şehir, İstanbul Ticaret, İstanbul Kültür ve Yeditepe Üniversitelerinde strateji ve yönetim konularında dersler verdi. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda kitapları basıldı; dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı. 2004 yılından beri Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK)’nun da Genel Sekreterliği görevini yürüten Bulu, 2018-2019 dönemi URAK Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. 2011’den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarı Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Prof. Dr. Bulu, 2016 yılından itibaren İstinye Üniversitesi Kurucu Rektör olarak görev yapıyor. “İş dünyasında oyun teorisi; birden fazla tarafın olduğu ve bu tarafların birbirleri ile kendi kazanımlarını artırmak için yarıştıkları durumlarda, giderek artan bir kullanım alanı ve popülarite kazanmaktadır” diyen Prof. Dr. Bulu zirvede şirketlerin aralarında oluşan rekabet durumları ve bu durumlar için olası stratejilerin nasıl karar verileceğini anlatacak.

Raci Serhat Kökenek

Türkiye & MENA Bölge Ofisi Direktörü, Kingfisher

1998-2016 yılları arasında Koç Holding şirketlerinden Koçtaş’ta Satınalma Müdürlüğü, Tedarik Zinciri ve Lojistik Müdürlüğü, Satınalma Grup Müdürlüğü ve Kategori Satınalma Direktörlüğü görevlerinde bulunan Raci Serhat Kökenek, 2016 yılından beri Kingfisher Türkiye ve MENA Bölge Ofisi Direktörü görevini yürütüyor. Koçtaş’ın yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme projelerinde görev alan Raci Serhat Kökenek, Koç Grubu şirketlerine GNFR ürünleri tedariği amacıyla kurulan Depofix-B2B ve Türkiye’nin ilk Modern Nalbur Mağaza çalışması Koçtaş-Fix projesinin sorumluğunu üstlendi. Zirvede global ölçekteki işlerin, değişen ve dönüşen yerel müşteri koşullarına göre nasıl adapte edilmesi gerektiğini, markaların istikrarlı ve karlı büyümeyi sürekli kılacak çözümler ile rakiplerinden nasıl farklı olabileceğini anlatacak olan Raci Serhat Kökenek şunları söylüyor; “Müşteri beklentileri daha önce olmadığı kadar hızlı değişiyor ve artık daha fazla Y ve milenyum kuşağı müşterilerimiz var. Bu kuşağın beklentileri öncekilerden farklı. Üretici olarak sadece ürüne ve fiyat rekabetine odaklanmak yeterli olmuyor, bu kuşak kendi hayat tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeni ve benzersiz çözümler talep ediyor. Avrupa’da insanlar evlerinde çok daha fazla vakit geçiriyor. Dolayısıyla yaşam konforlarını artıracak inovatif ürün ve hizmetler beklentileri arasında yer alıyor.”

Rob Roef

BIM & Dijitalleşme Kıdemli Danışmanı, TNO

Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu (TNO)’nda; BIM ve dijitalleşme danışmanı olarak görev yapan ve BIM Kaptanı olarak bilinen Rob Roef, bir süre önce,  inşaat sektöründe daha iyi işbirlikleri ile daha fazla fayda sağlanabileceğini keşfetti. Bir mühendislik firmasındaki tasarımcı rolünün ardından CAD yazılımı geliştirmeye, desteklemeye ve daha sonra da satmaya başlayan Roef, openBIM, şeffaf çalışma yöntemleri ve açık standartlar şampiyonu olarak kendisini geliştirdi. 2018 ve 2019’da openBIM Program Yöneticisi olarak bir Nemetschek şirketi olan GRAPHISOFT’a katıldı. buildingSMART International Building Room’da Eş Başkan, Airport Room’un kurucusu ve aynı zamanda buildingSMART Benelüks’te Yönetim Kurulu Üyesi olan Roef uluslararası alanda geniş bir tecrübeye sahip. Zirvede openBIM, hareket kabiliyeti ile teknoloji ve zihniyet üzerine görüşlerini paylaşacak olan Roef “İnşaat ve altyapı dünyasını ‘openBIM’ olmadan hayal etmek imkansız hale geldi. Odak noktası, tasarım ve mühendislikten yürütme ve varlık yönetimine giderek daha fazla kayıyor. Bilgi Teslim Şartnamesi ve daha çok sayıda paydaş arasındaki bilgi alışverişi giderek daha fazla önem kazanıyor” diyor.

Sani Şener

Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, TAV Havalimanları

Sani Şener, 1997 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 2000 yılında 10 milyon yolcuya hizmet vererek yola çıkan TAV Havalimanları, Sani Şener’in liderliğinde finansal ve operasyonel olarak büyümeye devam ederek, 2018 yılında 152 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV Havalimanları şu anda yedi ülkede 14 havalimanı işletmekte olup, bu büyüme esnasında kurulan servis şirketleri ise 28 ülkedeki 90 havalimanında yolculara hizmet veriyor.

Bu deneyimlerinden yola çıkarak Sani Şener zirvede değineceği başarı hikayesine yönelik şunları söylüyor “Son üç yıldır havalimanı inşaatında dünyada ilk sıradayız. 2014’te makas değiştirerek hizmet şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere serbest bıraktık. Bugün servis ve teknoloji şirketlerimiz, Washington’da da, Batman’da da, Kenya’da da, Houston’da da, Santiago’da da, Trabzon’da da, Muscat’ta da, New York’ta da var… Abu Dabi’de de varız, Zürih’te de… Zamanı yakalamayı başardık ve edindiğimiz bilgi birikimiyle tüm dünyada tercih edilen bir firma haline geldik.”

Zeynep Bodur Okyay

Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümünden 1989 yılında mezun olan Zeynep Bodur Okyay, 1990-1992 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nde lisansüstü yönetici yetiştirme programına katıldı. 1992 yılından bu yana Kale Grubu’nun çeşitli bölümlerinde görev alan Zeynep Bodur Okyay, 1992 – 1993 yılları arasında Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Çanakkale Seramik Fabrikaları üretim birimlerinde yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Kale Grubu’nun Pazarlama Şirketleri İcra Kurulu Üyeliği ve Başkanlığına getirilerek devam etti. 2007 yılından bu yana Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görevini sürdüren Zeynep Bodur Okyay çok sayıda sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faal olarak çalışıyor ve aynı zamanda Kale Grubu bünyesinde Türkiye’nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunarak pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. Zirvede markaların rekabeti konusunda deneyimlerini paylaşacak olan Zeynep Bodur Okyay şu noktalara dikkat çekiyor; “İnşaat sektörü Türkiye’nin küresel alanda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörlerin başında geliyor. Rekabet avantajımızı korumak için tüm dünyada üretimden tüketime her aşamada yaşanan dönüşüm sürecine uygun stratejiler oluşturmamız gerekiyor.”