Başkanın Mesajı

İnşaat sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” Türkiye İMSAD önderliğinde ve değerli çalışma ortaklarıyla, bu yıl 10’uncu kez hayata geçecek. 

İnşaat malzemesi sanayisi, inovasyon kapasitesi, enerji verimliliği, nanoteknoloji stratejileri, su tasarrufu, atık yönetimi, bölgesel kalkınma, organizasyonel yapılanma ve yeşil büyüme kavramlarıyla, içinde bulunduğumuz çağda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkası haline geldi. Sektörümüz; zincirin diğer halkaları ile yaşanan yoğun ilişki, iş birlikleri ve etkileşimi ile ülkemizin genel ekonomik büyümesine çok önemli bir katkı sağlıyor. 

Günümüzde artık geleneksel inşaat ve malzemeden ziyade performansa dayalı inşaat ve buna uygun malzeme seçimi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla enerji verimliliğinden atık yönetimine, deprem dayanımından çevre planlamasına kadar Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeliyiz.  En önemlisi de doğru malzemenin doğru yerde doğru proje ile ve doğru ellerde yapıldığından; belgeli malzemelerin belgeli yolculuğundan emin olmalıyız. 

Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, enerji verimli, çevre dostu, yenilikçi bir üretimi hedeflerken, ülkemizdeki sürdürülebilir malzeme ihtiyacının karşılanması için inovatif ürünler geliştirmeye devam etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Sektörümüzde faaliyet gösteren tüm şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmasını istiyoruz. Çünkü geleceği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin şekillendireceğine inanıyoruz.

Ülkemizdeki toplam enerjinin yüzde 35’i konut ve hizmetlerde, yüzde 34’ü sanayide tüketiliyor. Öte yandan günümüzde yapı sektörü, su kaynaklarının yüzde 16’sını kullanıyor. Şehirlerdeki hava kirliliğinin yüzde 23’ü, sera gazı üretiminin yüzde 50’si, su kirliliğinin yüzde 40’ı ve katı atığın yüzde 40’ı binaların sebep olduğu çevre sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Sektör olarak böyle bir tablo karşısında nasıl iyileştirmeler yapabiliriz konusuna çok çalışıyoruz.

Tüm dünyada büyük değişimler yaşanırken, ülke ve sektör olarak bizler de bunun olumlu ve olumsuz etkilerini hissediyoruz. Olumsuz etkileri tersine çevirmenin tek yolu ise geleceğe yatırım yapmak, kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli projelere daha fazla önem vermekten geçiyor. Sürdürülebilir olmanın esasını kavramak; gelecek koşulları öngörmek, bu koşullara yüksek irade ve kararlılık ile hazırlanmaktır. Türkiye İMSAD olarak; enerji verimli, çevre dostu ve yenilikçi ürün ve programlar geliştirmeyi, ülkemizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamayı, coğrafyamız ve 5 kıtaya yaptığımız ihracat potansiyelimizi sürdürülebilir disiplin ile yürütmeyi, böylece ülkemize olan katkımızın her geçen gün artmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya hedefi ise, artık herkes tarafından gündemin en önemli maddelerinden biri olarak görülüyor. Fakat biliyoruz ki yapılacaklar konusunda önümüzde uzun bir yol var… Yine de teknolojik gelişmelerin ışığında, mevcut potansiyelimiz, akıllı yatırımlar, yaratıcı ve yeni fikirlerle birleşince bize geleceğe dair umut veriyor. 

Bu yılki zirvemizde hedefimiz sektörümüzü, döngüsel ekonomi, inşaatta sorumlu üretim ve tüketim, yenilikçi sanayi, sürdürülebilir enerji yönetimi, akıllı yatırımlar, yaratıcı, yeni fikirler ve teknolojik yenilikler çerçevesinde, yeni bir sanayi ve ticaret anlayışı ile şekillendirmek. Bu kapsamda 10. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin temasını “Sürdürülebilir Gelecek” olarak belirledik. Paydaşlarımıza en yüksek katma değeri sağlamak, doğru stratejileri belirleyip sürdürülebilir büyümenin yollarına ışık tutmak adına 3 Kasım 2022’de Hilton Maslak İstanbul’da buluşmak dileğiyle…

Tayfun Küçükoğlu 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı