3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi

3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ – 2011

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 2.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ni 2 Kasım 2010 tarihinde Four Seasons Bosphorus’da düzenledi.

2. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’10; Kalite, İnovasyon, Markalaşma, İhracat, Ekonomi ekseninden inşaat sanayisinin gelecek vizyonunu çizerek yeni yaklaşımları kamuoyuyla paylaşma fırsatı oluşturdu.

Ana Teması “Küresel Rekabet ve İhracat” olan zirvede ünlü otoriteler ve inşaat alanının önde gelen kurum yetkililerinin inşaat sektörünün gelecek vizyonunu enine boyuna değerlendirmeleri hedeflendi.

Zirveye çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli yöneticilerinin yanı sıra sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üst düzey kamu yetkilileri ve yazarlardan oluşan geniş bir konuşmacı kadrosu katıldı.

Zirvede şu başlıklar ele alındı:

İnşaat Sanayisinin Küresel Rekabet Gücü
İnşsat Sanayisinde Dış Pazarlar ve İhracat
Sürdürülebilir Gelecek İçin İnşaat Malzemesi
“İklim Değişikliği, Enerji Verimliliği ve Çevre”
Rekabet Edebilirlik İçin İnovasyon
“Ürün ve Süreçlerde”

SPONSOR